Velkommen!

 

 

 

Foto: Truls Tiller

Velkommen!

Velkommen

Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste er en bedriftshelsetjeneste som leverer de tjenester en godkjent bedriftshelsetjeneste skal levere som en del av medlemskapet, og i henhold til gjeldende lovverk.

Vi er et lokalt forankret samvirkeforetak som eies av medlemmene, og vi skal ikke generere overskudd, men gå i null. Vi baserer oss på en fast medlemskontingent og tar ikke ekstra betalt for timer, kjøring, telefonbistand etc. knyttet til våre kjerneoppgaver. Det skal være en svært lav terskel for å ta kontakt med oss for råd eller bistand siden dette ikke utløser noen regninger.

Vi har levert bedriftshelsetjeneste til et bredt spekter av bransjer og bedrifter siden 1991.

Medlemsbedriftene har tilgang på kompetansen til vår bedriftslege, legesekretær, bedriftssykepleier, bedriftsergoterapeut, HMS-ingeniør og yrkeshygieniker.

Kurs

Førstehjelpskurs ved Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste

OBS! Kurset er fulltegnet, be om å bli satt på venteliste.

Vi arrangerer kurs i livreddende førstehjelp i våre lokaler 14. mai klokken 13:00-15:00. 

Les mer ...

HMS-grunnkurs - 40 timers kurs.

Kurset  avholdes 28. - 30. mai og 19. juni 2024. 

Vi forventer stor pågang på grunn av endringer i arbeidsmiljøloven. Fra 01. januar 2024 er alle bedrifter med fem eller flere ansatte lovpålagt å ha verneombud som må ha gjennomført HMS-grunnkurs. Samtidig kom endringen om at alle bedrifter med 30 eller flere ansatte nå skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medlemmer av AMU har krav på nødvendig opplæring. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg. Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer 

Kurset består av tre dagers undervisning, fulgt av en oppgave som gjøres i egen bedrift og så en presentasjon av oppgaven den siste dagen.

 Godkjent kurs forutsetter deltakelse på alle dagene.

Les mer ...

HMS-kurs for ledere - dagskurs høsten 2024.

Meld din interesse i dag!

Dette kurset gjennomføres fysisk i våre lokaler og er organisert som et dagskurs. Kurset holdes kl. 08:30-15:00.

Godkjent kurs forutsetter deltakelse på hele dagen.

Les mer ...

Medlemstjenester

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

Målrettet helsekontroll, Førekortattester, Sykefraværsoppfølging, Rus/AKAN-arbeid, Arbeidsmedisinsk poliklinikk, Yrkesvaksinering, Sjømannsattest.

Yrkeshygiene/målinger

IBHT bistår i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

Les mer ...

Bistand til det systematiske HMS-arbeidet

Dette innebærer oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid) og plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med, deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre arenaer for HMS-arbeid, deltakelse i vernerunder, gjennomføre lederopplæring i HMS-arbeid, verneombudskurs og andre HMS-kurs.

Ergonomiske forhold

IBHT bistår i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold.

Les mer ...

Organisatoriske forhold

IBHT bistår i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Les mer ...

Psykososiale forhold

IBHT bistår med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debrifing.

Les mer ...

Er vi pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste?

1. januar 2023 ble lista over bransjer som er pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste utvidet. Den fullstendige lista finnes på Lovdata i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» § 13-1. Bedrifter som ikke er pålagt bedriftshelsetjeneste kan også ha god nytte av dette.

Trykk på ikonet over for å åpne forskrift hos lovdata.no.

01. januar 2024 kom det oppdatering av arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter med fem eller flere ansatte lovpålagt å ha verneombud som må ha gjennomført HMS-grunnkurs. Samtidig kom endringen om at alle bedrifter med 30 eller flere ansatte nå skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Medlemmer av AMU har krav på nødvendig opplæring. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg. Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer   HMS-grunnkurs (40-timerskurset) er for verneombud og AMU-medlemmer.

Våre åpningstider

Vi holder åpent mandag-fredag fra klokken 08:00 - 15:30.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten:

Les mer ...

Parkering

Våre kunder kan parkere gratis på framsiden av bygget og langs gjerdet mot veien, men dere må huske å registrere inn kjøretøyet når dere kommer inn til IBHT sitt venteområde.

Les mer ...

Samarbeidspartnere

Naprapat Klinikk Nord
Naprapat Klinikk Nord

Vi har samarbeid med Naprapatklinikk Nord. Medlemmer i IBHT får 200 kr av slag på førstegangsbehandling.

Naprapat Klinikk Nord

Vi har samarbeid med Naprapatklinikk Nord. Medlemmer i IBHT får 200 kr av slag på førstegangsbehandling.

Nordby Klinikken
Nordby Klinikken

Nordby Klinikken AS tilbyr 15 % på Massasje, Ernæring og helse samt Fysioterapi til medlemmer i Ishavsbyen BHT  

Nordby Klinikken

Nordby Klinikken AS tilbyr 15 % på Massasje, Ernæring og helse samt Fysioterapi til medlemmer i Ishavsbyen BHT  

Klinikk 24
Klinikk 24

Vi har inngått et samarbeid med Klinikk 24 som innebærer at alle våre medlemmer får 15% rabatt på første behandling. Husk å si at du jobber i en av våre medlemsbedrifter!   

Klinikk 24

Vi har inngått et samarbeid med Klinikk 24 som innebærer at alle våre medlemmer får 15% rabatt på første behandling. Husk å si at du jobber i en av våre medlemsbedrifter!   

Harmoni Akupunktur
Harmoni Akupunktur

Vi har inngått et samarbeid med Harmoni AKUPUNKTURklinikk . Som medlem i Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste vil våre medlemer få 100 kr avslag på første behandling.

Harmoni Akupunktur

Vi har inngått et samarbeid med Harmoni AKUPUNKTURklinikk . Som medlem i Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste vil våre medlemer få 100 kr avslag på første behandling.

Kontakt oss

Våre åpningstider : mandag til fredag, kl. 08:00-15:30

77 69 61 17
Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ
Orgnr 971 400 951