Velkommen!

 

 

 

Foto: Truls Tiller

Velkommen!

Velkommen

Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer alle tjenester en godkjent bedriftshelsetjeneste skal levere som en del av medlemskapet, i den mengden bedriften ønsker. Vi kan også ofte bistå med andre HMS-relaterte ting og problemer som måtte oppstå.

Vi er et lokalt samvirkelag som eies av medlemmene, og vi skal ikke generere profitt, men gå i null. Vi baserer oss på en medlemskontingent og tar ikke betalt for timer, kjøring, telefonbistand, etc. Det skal være en svært lav terskel for å ta kontakt med oss for råd eller bistand siden dette ikke utløser noen regninger.

Vi har levert bedriftshelsetjeneste til et bredt spekter av bransjer og bedrifter siden 1991.

Medlemsbedriftene har tilgang på kompetansen til vår bedriftslege, legesekretær, bedriftssykepleier, bedriftsergoterapeut, HMS-ingeniør og yrkeshygieniker.

Kurs

HMS-kurs for ledere - dagskurs 26. september 2023. KURSET ER FULLTEGNET. ØNSKER DU Å STÅ PÅ VENTELISTE TA KONTAKT.

Dette kurset gjennomføres fysisk  i våre lokaler og er organisert som et dagskurs. Kurset holdes kl. 08:30-15:00

Godkjent kurs forutsetter deltakelse på hele dagen.

Les mer ...

HMS-kurs for verneombud - 40 timers kurs. FÅ PLASSER IGJEN.

Kurset  avholdes 24.-26. oktober OG 21. november 2023

---

Kurset består av tre dagers undervisning, fulgt av en oppgave som gjøres i egen bedrift og så en presentasjon av oppgaven den siste dagen.

 

Godkjent kurs forutsetter deltakelse på alle dagene.

Les mer ...

Medlemstjenester

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

Målrettet helsekontroll, Førekortattester, Sykefraværsoppfølging, Rus/AKAN-arbeid, Arbeidsmedisinsk poliklinikk, Yrkesvaksinering.

Yrkeshygiene/målinger

Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

Les mer ...

Bistand til det systematiske HMS-arbeidet

Dette innebærer oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid) og plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med, deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre arenaer for HMS-arbeid, deltakelse i vernerunder, gjennomføre lederopplæring i HMS-arbeid, verneombudskurs og andre HMS-kurs.

Ergonomiske forhold

BHT skal bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold.

Les mer ...

Organisatoriske forhold

Bistå i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Les mer ...

Psykososiale forhold

Bistå med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debriefing.

Les mer ...

Er vi pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste?

1. januar 2023 ble lista over bransjer som er pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste utvidet. Den fullstendige lista finnes på Lovdata i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» § 13-1. Bedrifter som ikke er pålagt bedriftshelsetjeneste kan også ha god nytte av dette.

Trykk på ikonet over for å åpne forskrift hos lovdata.no.

Våre åpningstider

Vi holder åpent mandag-fredag fra 08:00 - 15:30.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten:

Les mer ...

Parkering

Våre kunder kan parkere på framsiden av bygget og langs gjerdet mot veien. Parkeringen er gratis for våre kunder, men dere må huske å registrere inn kjøretøyet når dere kommer inn til Ishavsbyen BHT sitt venteområde.

Les mer ...

Samarbeidspartnere

Naprapat Klinikk Nord
Naprapat Klinikk Nord

Vi har samarbeid med Naprapatklinikk Nord. Medlemmer i IBHT får 200 kr av slag på førstegangsbehandling.

Naprapat Klinikk Nord

Vi har samarbeid med Naprapatklinikk Nord. Medlemmer i IBHT får 200 kr av slag på førstegangsbehandling.

Nordby Klinikken
Nordby Klinikken

Nordby Klinikken AS tilbyr 15 % på Massasje, Ernæring og helse samt Fysioterapi til medlemmer i Ishavsbyen BHT  

Nordby Klinikken

Nordby Klinikken AS tilbyr 15 % på Massasje, Ernæring og helse samt Fysioterapi til medlemmer i Ishavsbyen BHT  

Klinikk 24
Klinikk 24

Vi har inngått et samarbeid med Klinikk 24 som innebærer at alle våre medlemmer får 15% rabatt på første behandling. Husk å si at du jobber i en av våre medlemsbedrifter!   

Klinikk 24

Vi har inngått et samarbeid med Klinikk 24 som innebærer at alle våre medlemmer får 15% rabatt på første behandling. Husk å si at du jobber i en av våre medlemsbedrifter!   

Harmoni Akupunktur
Harmoni Akupunktur

Vi har inngått et samarbeid med Harmoni AKUPUNKTURklinikk . Som medlem i Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste vil våre medlemer få 100 kr avslag på første behandling.

Harmoni Akupunktur

Vi har inngått et samarbeid med Harmoni AKUPUNKTURklinikk . Som medlem i Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste vil våre medlemer få 100 kr avslag på første behandling.

Kontakt oss

Våre åpningstider : mandag til fredag, kl. 08:00-15:30

77 69 61 17
Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ
Orgnr 971 400 951